Privacy Statement & Disclaimer

Fleischmannparadijs neemt uw privacy uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Fleischmannparadijs houdt zich te allen tijde aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Fleischmannparadijs VOF, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. P. van der Heijden is de Functionaris Gegevensbescherming van Fleischmannparadijs.

Contactgegevens:

 • Website: www.fleischmannparadijs.nl
 • Straat: Brussellaan 22
 • Postcode: 5628 TC
 • Plaats: Eindhoven
 • Tel: 0031620497479
 • Email: info@fleischmannparadijs.nl
   

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fleischmannparadijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fleischmannparadijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Fleischmannparadijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Fleischmannparadijs analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Fleischmannparadijs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:

Fleischmannparadijs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fleischmannparadijs) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Indien u een account aanmaakt slaan we daarin bovengenoemde persoongegevens op. Handig, want dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. Wij bewaren uw account voor onbepaalde tijd tenzij u uw account verwijderd of tot u ons via info@fleischmannparadijs.nl aangeeft dat uw persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. 

Daarnaast bewaren wij uw persoongegevens die zijn benodigd zijn voor het afleveren van goederen of diensten. Deze gegevens dienen wij, conform de eisen van de Belastingdienst, maximaal 5 jaar te bewaren en zullen daarna worden verwijderd.

Nieuwsbrief:

Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kunt u zich via info@fleischmannparadijs.nl afmelden voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Fleischmannparadijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • MijnWebWinkel, voor afhandelen van orders en facturen
 • Mollie, PayPal en Bankoverschrijving, voor afhandelen van betalingen
 • KiyOh, voor het verzamelen van feedback
 • MyParcel en PostNL, voor afhandelen van orders
 • Google Analytics, voor het analyseren van websiteverkeer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Fleischmannparadijs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fleischmannparadijs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics:

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website blijvend kunnen optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Hier hebben wij geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Links naar andere websites:

Op Fleischmannparadijs staan links naar verschillende externe websites. Fleischmannparadijs is niet verantwoordelijk voor de waarborging van uw privacy op de desbetreffende websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fleischmannparadijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fleischmannparadijs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fleischmannparadijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Fleischmannparadijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fleischmannparadijs.nl.

 

Disclaimer

Aansprakelijkheid:

Het onderstaande heeft betrekking op de webwinkel www.fleischmannparadijs.nl. Bij het gebruikmaken van deze website gaat u akkoord met onderstaande disclaimertekst.

Deze website is met zorg en liefde samengesteld. Maar het kan zijn dat er onverhoopt een typefout is ingeslopen. Fleischmannparadijs is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. Ook kan Fleischmannparadijs geen enkele aansprakelijkheid nemen wanneer onze website vanwege storing tijdelijk niet bereikbaar is.

Copyright:

Op alle op de site www.fleischmannparadijs.nl aanwezige informatie berust auteursrecht.

Het is dan ook niet toegestaan om informatie afkomstig van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren en / of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Fleischmannparadijs noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd bestand of anderszins in gehele of bewerkte vorm.

Vragen?

Bij vragen over dit privacy statement kunt u altijd contact opnemen met Fleischmannparadijs. Via onderstaande contactgegevens kunt u ons op de hoogte stellen van uw opmerking of vraag.

 

Fleischmannparadijs VOF
Brussellaan 22
5628 TC Eindhoven
Nederland
info@fleischmannparadijs.nl
Kvk 73738719
BTW nr. NL001691105B10

Privacy Statement & Disclaimer Fleischmannparadijs

Welkom op het Fleischmannparadijs,

Met verreweg de meeste Fleischmann artikelen ter wereld!
Alles wat we aanbieden staat in de webshop.
Heeft U vragen? neem dan contact met ons op.

Veel winkelplezier,
Team Fleischmannparadijs

© 2007 - 2024 Fleischmannparadijs | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel